Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CF-1411-008

Títol: Terme municipal de Tarrés. Plànols cadastrals-1990

Volum suport: Plànols. 7 fulls per zones format gran

Notes: Plànols cadastrals del terme municipal de Tarrés. Ministerio de Hacienda.Centro de gestión catastral y cooperación tributaria.

Localització: A1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat