Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: CF-1411-009

Títol: Terme municipal de Tarrés. Plànol cadastral-2015

Volum suport: Plànol. 1 full format gran (dues còpies)

Notes: Plànol cadastral del terme municipal de Tarrés, amb numeració de les finques. Conté alguns fulls de finques concretes.

Localització: A1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat