Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C145-001

Títol: Sol·licituds i autoritzacions-1998-2010

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou sol·licituds: Vies i Obres per obrir rases 2009, segregació de finca particular 2010. Autoritzacions: dinar ermita Tarrés 2001, Festa de Sant Joan 2007, construcció marquesina 1998, farmaciola 1999, ITV vehicles agrícoles (2000-2010), còpies cadastre (2004-2007), rompuda terreny forestal 2012.Títol agregat

Localització: A1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat