Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C172-028

Títol: Correspondència Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals-2003-2008

Volum suport: Fulls solts

Notes: Títol Agregat

Localització: A1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat