Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C212-002

Títol: Adquisició de béns rústics i urbans-1997-2011

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Expedient de documentació del terreny (parcel·la 166 de polígon 3)i cessió per part dels propietaris al municipi per a ús d'espai públic (2001-2002). Conté escriptures. Sol·licitud a la parròquia Santa Maria de Tarrés i instàncies superiors, i memòria valorada de la reforma parcial de l'edifici parroquial per a sala d'exposicions 2011.Títol agregat

Localització: A1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat