Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C212-004

Títol: Expedient traspàs Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés a Ajuntament de Tarrés-1998-2003

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou expedient liquidació cooperativa, donació de finca a l'ajuntament, cessions particulars de terrenys limítrofes, escriptures i documentació diversa. Títol agregat

Localització: A1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat