Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C212-007

Títol: Adquisició terrenys Fundació Llars Residencials-2000-2001

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou compra de terrenys (parcel·les 229 i 236 de polígon 2, i 156, 157, 158,194,196,197,247 i 248 de polígon 3), documentació modificació tipus de sol, documentació tècnica i còpia d eles escriptures que justifiquen la procedència de les finques. Títol agregat

Localització: A1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat