Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C213-001

Títol: Arrendament i cessió de béns municipals-1996-2013

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou expedient d'arrendaments i contractes del local i habitatge del carrer Montserrat (1996-1997), arrendament de l'habitatge del carrer Montserrat (2010-2013), cessió ús de local Colla de Gegants i Grallers 2011 . Títol agregat

Localització: A1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat