Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C225-003

Títol: Subvencions i ajuts IEI-1995-2014

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou memòria valorada de condicionament d'un local per a la creació d'un museu i documentació subvenció. Expedients ajut publicació llibre, i pla inversions en equipaments culturals 2008-2014. Títol agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat