Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C241-003

Títol: Impostos IBI-IAE-1996-2004

Volum suport: Plecs per anys

Notes: Inclou: Padró cadastral de l'impost sobre bens immobles de naturalesa urbana. Padró de l'impost sobre activitats econòmiques Padró cadastral de l'impost sobre bens immobles de naturalesa rústega. Títol agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat