Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C241-004

Títol: IVTM-1995-2012

Volum suport: Plecs per anys

Notes: Documentació alta, baixa i modificació del padró de vehicles i pagaments de l'impost de vehicles de tracció mecànica. Títol Agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat