Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C311-001

Títol: Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable-2008

Volum suport: 1 Capsa amb dos volums

Notes: Volum 1: Memòria i Annexes, Volum 2: Plànols.

Localització: C3

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat