Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C321-001

Títol: ECA Inspeccions Baixa Tensió-1996-2005

Volum suport: Plec amb fulls solts

Notes: Inclou sol·licituds i informes. Títol agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat