Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C532-001

Títol: Gestió funerària-1998-2014

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou: llibres de registre de nínxols (1977-1990 i 1999-2014)). Expedient de traspassos i modificacions de titularitat (1998-2002). Concessions funeràries del 2005 al 2008, i títols de nínxols a favor dels propietaris en llibrets. Títol agregat

Localització: C3

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat