Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C611-001

Títol: Pla Ordenació Urbanística Municipal – Avanç de Planejament-2014

Volum suport: Projectes enquadernats amb espiral i plànols dins arxivadors tapes dures

Notes: Inclou avanç de Planejament, plànols i informe de sostenibilitat ambiental. Hi ha un projecte enquadernat en format apaïsat que conté tot el projecte i els plànols que es troba fora de l'arxivador. Títol agregat

Localització: C3

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat