Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C621-001

Títol: Variant de Tarrés-2001-2004

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou expedients d'expropiació forçosa, escriptures, subvenció expropiacions, variació línia elèctrica aèria, plànols, estudi d'impacte ambiental, documentació diversa i convenis .Títol agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat