Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C621-002

Títol: Projecte constructiu de condicionament de la Ronda Nord de Tarrés-2001

Volum suport: Projecte enquadernat format apaïsat

Notes: Tres còpies. Inclou memòria, plànols, plec de condicions i pressupost. Títol agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat