Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C623-001

Títol: PUOSC Xarxa d'Aigua – Primera fase-1996-1998

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou Projecte de modificació parcial de la xarxa d'aigua a Tarrés fases 1 i 2, l'expedient de contractació i l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del projecte de la primera fase. Títol agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat