Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C623-002

Títol: PUOSC Xarxa d'Aigua – Segona fase-1996-1998

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou l'expedient de contractació i l'expedient d'imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució del projecte de la segona fase, i tota la documentació del PUOSC generada. Títol agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat