Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C623-006

Títol: Millora Xarxa Clavegueram Zona els Horts-2007-2012

Volum suport: Plec amb fulls solts

Notes: Inclou expedient, memoria valorada 2007 i pressupost i factura execució projecte 2012. Subvenció Generalitat i Diputació de Lleida. Títol agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2021 a/e: ajuntament@tarres.cat