Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C623-007

Títol: Dipòsit d'aigua i estació de bombeig-2001-2002

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou memòria valorada, plec de condicions, documentació promotors, documentació execució, pagaments, i PUOSC, i legalització estació elèctrica de bombeig .Títol agregat

Localització: A2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat