Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C623-008

Títol: Projecte de nou dipòsit d'abastament d'aigua potable a la localitat de Tarrés-2014

Volum suport: Projectes enquadernats amb espiral,dins carpeta verda tapes dures

Notes: Dos còpies del projecte visat. Inclou projecte, plec de condicions, estudi de seguretat i salut, i plànols. Títol agregat

Localització: C2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat