Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C628-005

Títol: Parc Eòlic Vilobí 1– Tarrés-2006-2014

Volum suport: Plec amb fulls solts

Notes: Inclou documentació cànon, documentació accesos al parc eòlic, documentació prèvia i de seguiment, expedient llicència d'obra, plec de condicions, estudi bàsic seguretat i salut i al·legacions ordenament jurídic urbanístic, documentació Pla especial urbanístic i devolució aval. Títol agregat

Localització: B2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024 a/e: ajuntament@tarres.cat