Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C628-009

Títol: Instal·lació solar fotovoltaica-2005-2006

Volum suport: Plecs enquadernat amb espiral i plecs amb fulls solts

Notes: Inclou projecte executiu, projecte d'activitat, estudi d'impacte ambienta, prospecció arqueològica, convenis entre propietaris i promotor Campo Uno SL, llicència d'obra, escrits urbanisme i documentació diversa. Títol agregat

Localització: B2

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat