Arxiu Municipal de Tarrés

Codi de referència: C652-002

Títol: Porcitar SL-1998-2014

Volum suport: Plecs per conceptes

Notes: Inclou autorització d'ampliació d'activitat, llicència d'obres, expedient de llicència municipal d'activitat, annexos al projecte d'ampliació, avaluació ambiental verificada, llicència ambiental, control ambiental periòdic, i actualitzacions d'autoritzacions ambientals. Títol agregat

Localització: C1

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2023 a/e: ajuntament@tarres.cat