Col·lecció pictòrica Damià Roig

Retrats

Dona nua amb vel blanc


Genere: Retrats

Descripció: Retrat d'una dona nua, asseguda sobre una superfície coberta amb teles verdoses . Es troba de cara a l'observador, el cap lleugerament de perfil, la cama dreta semi flexionada i la mà dreta recolzada sobre el genoll. Duu un vel clar i blanc, que li cobreix l'espatlla i el pit dret, creuat a la esquena cap al costat esquerre, on li cobreix part del braç, la panxa i el pubis. Porta el cabell llarg, castany clar, recollit en un monyo alt. Duu unes arracades llargues. Els ulls afilats, miren avall, el nas corbat i la boca petita. Fons marró vermellós difuminat.

Suport: Olis sobre tela

Mides: 65x54 cm

Estat: Quadre i pintura en bon estat, amb defectes lleus.

Observacions: El quadre presenta desgast de la pintura en algunes zones, i espais a la part inferior amb absència de pintura.

Localització: Arxiu - Ajuntament de Tarrés

N.Ordre: 694

Ajuntament Tarrés 2014