Arxiu Municipal de Tarrés

Arxiu documental municipal i històric de Tarrés

Els arxius avui

En els darrers anys hi ha hagut un canvi en la concepció dels arxius. La informació ha esdevingut un factor clau a tots els nivells, el desenvolupament de nous recursos per gestionar la informació, els esforços de moltes persones i organismes per fer-ne difusió i l'esperit crític d'una societat que vol saber-ne més, que vol contrastar fonts, que vol investigar, ha fet possible que aquells documents oblidats en un racó, o que no es permetia consultar, tornin a la vida i donin llum, responent a les inquietuds d'una societat que els reclama.  
Els arxius han esdevingut eines precioses de consulta de documentació única, que parla per si sola, que dóna testimoni d'uns fets, els corrobora o n'ofereix noves vies de recerca.
Els arxius municipals son eines properes, que ens poden arribar a dibuixar la història d'un poble, d'un territori, d'una comarca, de la nostra família, o de la casa on vivim.
Son doncs, eines fonamentals del patrimoni històric i cultural d'un poble i d'un país, que cal conservar, i posar a disposició dels ciutadans, garantir-ne el seu accés i assegurar-ne la preservació de la informació que és bàsica per a la defensa dels seus drets.

L'Arxiu de Tarrés 

L'Arxiu Municipal de Tarrés conté tota la documentació generada o rebuda per l'Ajuntament de Tarrés des de l'any 1855 fins a l'actualitat. També conserva tota la documentació generada per la Cambra Agrària Local de Tarrés (Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Tarrés fins al 1978), la Cooperativa del Camp Sant Isidre de Tarrés, el Jutjat de Pau de Tarrés, i el fons documental personal de l'Antonio Arbós Pasqual, fill de Tarrés.

Entre finals de l'any 2014 i mitjans del 2015  s'ha realitzat el procés d'avaluació, classificació, descripció  i reubicació de tota la documentació, seguint la normativa arxivística vigent. Un procés de gestió documental, que ha permès la creació d'un sistema efectiu de consulta de l'arxiu, adreçat al personal municipal en les seves necessitats d'informació diàries, així com a investigadors, historiadors i públic en general, interessats per la documentació de l'arxiu històrica i actual. Aquesta eina de consulta, accessible per Internet, informa de la documentació disponible, la seva localització, i detalls sobre el seu suport o contingut.

L'accés físic a la documentació només es podrà fer prèvia petició i autorització de la comissió de govern municipal, seguint les seves directrius d'accés a l'arxiu municipal.

 

Tornar a l'inici

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024

a/e: ajuntament@tarres.cat