Arxiu Municipal de Tarrés

Consulta del fons

El mecanisme de consulta de l'Arxiu Municipal de Tarrés molt simple:

Cerca per apartat
Aquest tipus de consulta permet fer una cerca temàtica, segons el quadre de classificació. La primera opció “Tria un apartat”, permet triar entre un dels 17 grups temàtics que composen el quadre de classificació dels quatre fons documentals que conté l'arxiu.
Un cop triat l'apartat, es pot baixar un nivell més, al grup de sèries, i per sota del grup de sèries encara es pot acotar per sèrie, la part més específica de la classificació.
Una vegada triat l'apartat, el grup de sèries i la sèrie podem clicar sobre el botó consulta, i ens llista tota la documentació catalogada sota aquests paràmetres.

Cerca per paraula
Aquest tipus de consulta permet fer una cerca per paraula clau. El sistema no distingeix entre majúscules i minúscules.
Es pot  cercar per un any o interval d'anys.
I es poden combinar les dues opcions, una paraula més un any o interval d'anys.
En clicar sobre el botó consulta, ens llistarà tota la documentació catalogada sota aquests paràmetres.

Resultats
Cada línia de resultat de la consulta correspon a una unitat documental catalogada, donant informació sobre el seu codi de referència (codi de localització dins l'arxiu), el títol del document i la data o dates límits.
Si es clica sobre una línia de resultats, sobre un registre,  accedim a la seva fitxa de catalogació, que conté informació més detallada, com el volum i suport on es troba i notes si en té.

L'accés físic a la documentació només es podrà fer prèvia petició i autorització de la comissió de govern municipal, seguint les seves directrius d'accés a l'arxiu municipal.

Tornar a l'inici

Arxiu Municipal de Tarrés © Ajuntament de Tarrés 2024

a/e: ajuntament@tarres.cat